Vi förstör miljön!

Dags att bli medveten!

’Visste du att hälften av utsläppen av växthusgaser i världen kommer från uppvärmning av hushåll och användning av privata transportmedel? Dagens miljöproblem är därför inte något som orsakas bara av handel, industri och jordbruk – hur vi beter oss varje dag spelar roll för hur vår miljö förändras’

Det är detta jag vill arbeta med. Få vanliga människor att inse vad som håller på att ske och börja leva på ett mycket mer hållbart sätt. Varför måste man ta bilen vart man än ska? Varför ska man inte använda sig av samåkning? Det gynnar alla. Finns många andra exempel på hur det går att förändra sitt beteende för miljöns och allas vår skull. Det räcker inte med att källsortera, man måste granska hela sitt sätt att leva. Boende, ekonomi, intressen, rubbet.

Det jag har tänkt mig i utbildningsväg är att söka in på beteendevetenskapliga programmetMDH. De har en miljöplan och strategi som jag tycker verkar stämma överens med det jag vill åstadkomma. ISB, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap verkar helt rätt samt att de är miljöcertifierade.

Detta är min nuvarande strategi, den kan komma att påverkas och förändras, men i nuläget är detta vad som gäller.

Andra bloggar om: , , ,