Förenkla

Sådärja, nu känns det med ens lite enklare och skönare med att blogga igen.
Det är inte värt det att få till det snyggt om det innebär att det sätter mentala spärrar.
Då är det bättre med lite mindre snyggt och att det funkar med skrivandet.