Wikipedia trovärdig källa?

AstraZeneca, FBI och CIA ändrade i Wikipedia.
Företag redigerar i online-lexicon
CIA och Vatikanen ändrar i Wikipedia

Ändrar detta trovärdigheten hos berörda parter? Är det något konstigt med det hela? Borde censur av artiklar på wikipedia förbjudas? Jag tycker det är en godtycklig sak. Om det innebär att flera olika källor och synvinklar begränsas och blir snedvridna, så ser jag det som en farlig utveckling. Självklart kan man tycka att CIA och FBI t.ex. inte ska hålla på och styra hur bilden av verkligheten ser ut. Men samtidigt är det kanske inte så konstigt att de gör det. Vilket i sig inte rättfärdigar det.

Det är bra att media uppmärksammar detta. Men det hade varit lite mer intressant att få en mer ingående analys av hela fenomenet wikipedia och hur folk i allmänhet använder det i sin vardag. Sen kan man säga vad man vill om hur trovärdig den information som finns på Wikipedia är. Man ska aldrig ta något för givet, givetvis.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Intressant