Religion på dagordningen

Sedan Humanisterna startade sin kampanj om att Gud nog inte finns, har det börjat hända grejer. Det ploppar upp inlägg i debatten som de startat var och varannan dag.

Och mycket av det som sägs och skrivs är intressant. Det påpekas att de faktiskt uppnår sitt syfte, den att väcka debatten. Det har skett en nytändning, mycket med hjälp av de sociala medier som finns tillgängliga idag. Diskussion är alltid bra och det ger människor chansen att lufta sina åsikter och testa dem. Vilket kan leda till både insikt och omvärderingar.

Det är rätt tydligt att det sker en del smutskastning från båda håll, både från de som håller med kampanjen och de som vill missförstå och misskreditera den. Det är utan tvekan en känslig fråga som tas upp. Men likväl behövs det. Jag är benägen att hålla med Humanisterna i princip. Religion har alldeles för stor påverkan ute i världen. På mestadels negativa sätt. Men samtidigt så är det varje individs val att göra. Att tro på en högre makt är varje människas rätt, samtidigt som förnekandet av en sådan är varje människas rätt.

Med denna kampanj så kanske vi kan komma en bit på vägen. Även om nyanserna är oändliga och viljan att se varandras syn på saken i någorlunda objektiva synsätt. Kommer följa diskussionen med spänning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant?

Klar

Nu är jag trött alltså. Lång dag, med invecklingar. 😛
Kom iväg till skolan vid 11, satt där och kollade lite på det man ska kunna inför tentan som äger rum senare idag. Efter ett tag så hittade jag en ledig dator och satte mig och skrev klart mitt pm, som är så skönt att vara klar med! Nu är det bara tentan imorgon kvar, sen är det dags att fira!

Ska bli jävligt kul!

Skulle kört Ki box idag, men det blev missförstånd kring tiderna och jag fick cykla hem efter att ha stressat till F&S. Jag var sent ute. Tog en lång omväg hem, cyklade runt halva stan i princip.

Jag känner mig upplyst.

Hur min bild av och förståelse för beteendevetenskap har förändrats.

Utgångspunkten innan kursen startade var vad de tre beteendevetenskapliga ämnena psykologi, pedagogik och sociologi var för mig. Svaret blev ungefär att det är olika medel för att få förstå hur människor fungerar, deras beteende och olika sociala samspel i dagens samhälle, för att fatta mig kort.

Verktyg för att förstå och se dessa saker ur andra synvinklar. Framförallt i ett längre historiskt perspektiv, är vad den här kursen har gett mig. Massor med upplysning som förklarar hur vi kommit fram till det vi kallar kunskap. Jag finner fler sätt att ta mig ur den självförvållade omyndighet som Kant talade om. Jag känner mig alltså mer och mer bildad för var dag som går. Bilden av hur vårt samhälle vuxit fram ger en verkligen perspektiv på bl.a. dagens problematik. Att förstå hur stor inverkan upptäckten av olika vetenskaper och utvecklingen av nya teorier gjort på vårt samhälle är väldigt spännande. Allt detta har förändrat min syn på vad beteendevetenskap är å det grövsta.

Det faktum att reformationen och senare även upplysningen spelat så stor roll som de faktiskt gjort gör att jag kan se sammanhanget. Förståelsen för de beteendevetenskapliga ämnena har kommit fram just för att jag istället för att bara se till vad man använder dem till i dagens samhälle, så ser jag det djupare sammanhanget bakåt i tiden. Att de har vuxit fram successivt. Att filosofer och vetenskapsmän genom rationellt och även empiriskt tänkande kom fram till olika teorier och kunskaper. Även om religionen och kyrkans makt försökte att förringa de upptäckter som t.ex. Galileo, Newton och Darwin gjorde. Eftersom de inte passade in i deras värld, där Gud var det centrala.

Den bild som dominerade inom filosofin innan upplysningen, att vi människor är den mest centrala och upphöjda varelsen i Guds universum, började förändras. Vi var inte alls utvalda eller speciella utan här på grund av en ren slump. Detta har ju gjort att vi blivit tvungna att söka vår mening i tillvaron inom oss själva, istället för att se till något utanför, något oförklarligt. Att vi nu förstår att vi inte är upphöjda kommer sig av att de utmanade sig själva att gå utanför de ramar som fanns på den tiden. Allt detta tvingade fram nya teorier och filosofier. Som bidrog starkt till den växande bilden av vår oviktighet. Vi har bl.a. fått använda oss av hermeneutiken, alltså tolkningsläran för att förstå vår omvärld. Som har lett fram till bl.a. behaviorismen och psykoanalysen.

Något som verkligen är av stor nytta är att ha kunskap om den hårda och mjuka upplysningen. Hur balansen mellan de båda är något av det viktigaste som vi måste tänka på idag för att få ett bättre samhälle. Nu kan jag peka ut nästan exakt vad som är hård utveckling som nästan oåterhållsamt kan härska över oss, medan vi bara sveps med. Det är främst ekonomin och pengarna som styr oss. Detta var jag ganska väl medveten om innan. Medan jag även kan se vad som behövs för att stoppa just en sådan utveckling. Det mjuka, det eftertänksamma som vi behöver. Det som ser till oss som individer i ett gemensamt samhälle av individer. Det svåra är att förena alla viljor, det är nästintill omöjligt. Vi måste se till att göra aktiva val, som inte ser oss som oförmögna individer utan möjlighet att påverka vår framtid.
Jag tror dock att det hårda i dagens samhälle någon gång längs vägen kommer och måste backa. Den dagen då vi helt tappar det mjuka är nog dagen då mänskligheten går under. Det svåra är att finna balansen mellan de båda. Att kunna hitta vad som krävs i situationsspecifika problem. Ska vi satsa på att gå längs med den mjukare linjen och inte alls ta hänsyn till eller använda oss av det hårda eller kommer det hårda ge oss förutsättningarna att lättare få fram ett bättre samhälle. Det svåra är att låta hjärtat styra och inte låta marknadens kalla hänsynslösa vindar råda utan hänsyn för de mer mänskliga aspekterna.

Innan den här kursen hade jag inte kunnat uttrycka mina tankar om vårt samhälle som jag kan nu, eftersom perspektivet var alldeles för kort innan. Man kan säga att jag innan kursen bara upplevt en väldigt kort upplysning, när det kommer till de beteendevetenskapliga ämnena. Och det är först nu som jag förstått det. Det har märkts ganska tydligt under de diskussioner som vi haft inom vår grupp när vi arbetat med grupparbetet. Det liksom bubblar fram massor med saker ur mig som förståelsen för begreppen som vi kommit i kontakt med under kursen, har lockat fram ur mig. Min förståelse för den långa upplysningen har gjort att jag blivit sådan att jag bättre kan se det lilla i det stora sammanhanget. Finns ett bra ordspråk som gestaltar det jag menar.

”Små under som går oss förbi medan vi söker efter de stora tingen”

Ta reifikationen och sättet att se på oss som individer. Hur viktigt vi tycker att status och materiella ting är. Detta tror jag påverkar vårt sätt att förhålla oss till varandra och ju mer främmande vi blir för oss själva, desto mer tappar vi i den mjuka utvecklingen. Och betydelsen av de relationer vi har. Det enda som räknas är det hårda, hur mycket vi är värda i pengar. Vad vi kan erbjuda andra i form av en produkt, en vara. Vi blir på det sättet åtskiljda från varandra och delas in i olika fack och grupper, beroende på vår status. Ett klart partikularistisk synsätt växer fram och detta kan leda till orättvisor. T.ex. så kan en del personer med högre status, som en välkänd artist få vissa privilegier p.g.a. sitt kändisskap för att få till ett exempel.

Å andra sidan kan vi nog inte leva i ett universalistiskt samhälle fullt ut heller. Vi är olika och har olika grundförutsättningar. Alla i samhället måste så långt det går få sina behov uppfyllda, så bra det går. Även detta är en balansgång som vi kommer att få fortsätta med i framöver.

När vi då tappar det mjuka i livet hur kommer vår framtid då se ut? Det sunda förnuftet känns försvagat och tappar sin mening? Etiken och moralen förfaller? Vi som människor skulle förlora på det i längden. Nu vet jag inte om det kommer gå såhär långt, men om vi inte är aktsamma så kan det sluta väldigt illa.

Små exempel som i Asplunds bok (Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet, Bokförlaget Korpen 1997.), det här med att man med att sluta hälsa på sin granne så innebär det att man utövar mikromakt. Det är sådant som jag känner igen, men aldrig hade tänkt på i sådana termer. Om det inte hade varit för den här kursen. Det ligger så mycket mer under ytan på det som sker i vardagen som åskådliggjorts för mig. Vilket medför en djupare förståelse för tillvaron. Det påvisar att det våra sinnen och kroppsspråk spelar en viktig roll när det kommer till det sociala samspelet.

Jag har själv haft vissa problem med det ovannämnda sociala samspelet, har inte alltid känt mig helt bekväm med de olika företeelser som förekommer inom t.ex. vissa sociala grupperingar. Som det här jag nämnde tidigare med att bli inplacerad i olika fack p.g.a. vissa yttre attribut eller inre egenskaper. Med den kunskap som jag vunnit under kursen kan jag analysera och förstå min omgivning bättre och slipper kanske övertolka vissa personer eller grupperingar i samhället. På så sätt kanske jag kan ignorera att folk vill förenkla min person genom att ge mig attribut som kanske inte alls stämmer. Även missförstånd kan nog undvikas på ett helt annat sätt. Jag har i alla fall fått verktygen att kunna göra det, sen är det ju självklart upp till mig att utnyttja dessa på ett så positivt sätt som möjligt.

Kan avsluta med att nämna att jag verkligen tycker att kursen gett mig vad jag förväntade mig innan. Förhoppningen var ju att jag skulle kunna debattera bättre och få kunskap som kunde ge mig bättre förutsättningar för att kunna upplysa min omgivning och få dem att tänka ett steg längre istället för att förenkla. Det känns verkligen som att jag är på rätt väg.

I framtiden som jag ser den kan mycket ske. Beroende på hur vi väljer att utvecklas. För jag tror att det krävs att vi gör ett aktivt val om vi vill ha en chans. Vi får inte bli offer för den självförvållade omyndigheten utan vi måste se till att fortsätta med att arbeta med upplysningens fortgång, så att alltfler kan bli upplysta. Utan den kommer vi givetvis inte kunna utvecklas. Vi måste lära oss av våra misstag och använda det förflutna för att kunna förstå och förutse hur vår framtid kan te sig. Våga drömma och inte förlora tron på att det finns något ljusare bortom horisonten

Me no like.

Öl, starkt kryddad mat, kaffe, semlor, idioter, tjafs, pip, nageltrång, högt hårfäste, segband, lakrits, chips, falska människor, strejkande teknik, bussar som åker ifrån mig, att vara olyckligt kär, att leva ensam, vara pank, att städa själv hemma, diska, seriefinaler som slutar med ”to be continued”, desperata patetiska losers, väntan, köer, feta baksmällor, ha ont i magen, spy, typos, missförstånd, kattsand, kåldolmar, brysselkål, bruna bönor, whiskey, rött vin, illamående, när personer i min närhet mår dåligt, stressa, att vara rädd, att vara nervös, att le på kommando, ha ofrivilligt extremt tråkigt, vara förvirrad, läsa texter som är helt oläsbara pga stavfel och diverse andra grammatiska fel, att vara osäker, att vela, gå lägga mig tidigt, gå upp tidigt.

Livsinstruktioner

* Ät mycket rå-ris.
* Ge människor mer än vad de förväntar sig och gör det för att du tycker om att göra det.
* Lär dig utantill din favorit dikt.
* Tro inte på allt du hör, spendera inte allt du äger och sov inte så mycket som du skulle vilja.
* När du säger ”jag älskar dig”, säg det på riktigt…
* När du säger ”jag är ledsen”, se personen i ögonen.
* Förbli förlovad minst 6 månader innan du gifter dig.
* Tro på kärlek vid första ögonkastet.
* Driv aldrig med andras drömmar.
* Älska djupt och passionerat. Du kan bli sårad, men det är ända sättet att leva livet komplett.
* Om du inte är överens, förbli ändå lojal. Förolämpa inte
* Döm ingen p.g.a. deras släktingar.
* Prata långsamt men tänk snabbt.
* Om någon ställer en fråga som du inte vill svara på, le och fråga ”varför vill du veta det”?
* Kom ihåg att den sörsta kärleken och de största succéerna innebär de största riskerna.
* Ring din mamma.
* Säg ”prosit” när du hör någon nysa.
* När du förlorar, förlora inte lektionen.
* Kom ihåg de tre ”R” Respect gentemot dig själv ; Respect gentemot andra ; Responsibility för alla dina handlingar.
* Låt inte ett litet missförstånd förstöra en stor vänskap.
* När du upptäcker att du gjort fel, rätta till det genast.
* Le när du svarar i telefon, den som ringer dig hör att ler.
* Gift dig med en man / kvinna som tycker om att konversiera, när ni blir gamla, kommer er förmåga att konversiera vara viktigare en något annat.
* Spendera lite tid ensam.
* öppna din famn för ombyten / förändringar, men släpp inte på dina värderingar.
* Kom ihåg att tystnad är ibland det bästa svaret.
* Läs fler böcker och titta mindre på TV.
* Lev ett bra och värdigt liv. Senare, när du blir gammal och minns det som varit, så kan du njuta av det en andra gång.
* Tro på människor, men lås alltid din bil.
* En kärleksfull atmosfär hemma är viktig. Gör allt du kan för att skapa en lugn och harmonisk omgivning.
* Om du inte är överens med dina käraste, se på situationen som den är nu, inte det som varit.
* Läs mellan raderna.
* Dela med dig av allt du vet. Det är ett sätt att uppnå odödlighet.
* Var vänlig mot vår planet…
* Avbryt aldrig någon som håller på att visa dig tillgivenhet.
* Lägg inte näsan i blöt.
* Lita aldrig på en man / kvinna som inte sluter ögonen när du kysser honom / henne.
* En gång om året åk till ett ställe du aldrig varit.
* Om du tjänar mycket pengar, placera dem för att hjälpa andra medans du fortfarande lever. Detta är den största tillfredställelsen rikedom kan ge dig.
* Kom ihåg att, inte uppnå det du vill, ibland, är en lyckträff.
* Lär dig alla reglerna, och bryt sedan en del…
* Kom ihåg att det bästa förhållande är det vart kärleken mellan två personer är större än behovet den ene har av den andre..
* Bedöm din succé i relation till det du måste avstå från för att uppnå den.
* Närma dig kärleken och köket med djärv övergivenhet.

Where I want to be

Okej, kvällen blev kanske inte som jag tänkt, men vadå. Kommer ju inte dö imorgon faktiskt!! Sen ska jag sluta ludda mig.. Känner att jag vill skriva nåt bra här. Men jag kan inte komma på nåt bra ämne. Lustigt hur missförstånd kan ske ibland alltså. Bara en tanke sådär.. Missförstånd är onödiga och dumma saker. Men det blir såna ibland ändå.

Imorgon ska jag ner på stan och kolla runt om jag inte hittar nåt skoj. Ett par nya skor skulle inte vara fel. Kanske nåt annat skoj man kan hitta med. En snygg skjorta.. Mm.
Sen på kvällen ska jag ut. Jippi! Var ett tag sen tror jag. Jofan det var det ju.

Ska sova snart, ska få en annan att lägga sig först. Kunde sovit bra som fan, men aja, next time..

”I’m Finding My Way Back To Sanity Again
Though I Don’t Really Know What
I’m Gonna Do When I Get There
And Take A Breath And Hold On Tight
Spin Around One More Time
And Gracefully Fall Back To The Arms Of Grace

’cause I Am Hanging On Every Word You Say
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
That’s Alright Alright With Me
’cause I Want Nothing More Than To Sit
Outside Heaven’s Door And Listen To You Breathing
Is Where I Want To Be Yeah
Where I Want To Be

I’m Looking Past The Shadows
In My Mind Into The Truth
And I’m Trying To Identify
The Voices In My Head
God Which One’s You
Let Me Feel One More Time
What It Feels Like To Feel
And Break These Calluses Off Of Me
One More Time

’cause I Am Hanging On Every Word You Say
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
That’s Alright Alright With Me
’cause I Want Nothing More Than To Sit
Outside Your Door And Listen To You Breathing
Is Where I Want To Be Yeah

I Don’t Want A Thing From You
Bet You’re Tired Of Me Waiting
For The Scraps To Fall
Off Of Your Table To The Ground
’cause I Just Want To Be Here Now

’cause I Am Hanging On Every Word You Say
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
That’s Alright Alright With Me
’cause I Want Nothing More Than To Sit
Outside Heaven’s Door And Listen To You Breathing
Is Where I Want To Be Yeah

’cause I Am Hanging On Every Word You Say
And Even If You Don’t Want To Speak Tonight
That’s Alright Alright With Me
’cause I Want Nothing More Than To Sit
Outside Heaven’s Foor And Listen To You Breathing
Is Where I Want To Be Yeah
Where I Want To Be
Where I Want To Be”