Övermänniskoidealet – utopi eller framtid?

Förklaring: Vi fick till uppgift att i introduktionskursen till pedagogiken skriva om något som vi fann intressant i ett artikelhäfte och presentera detta samt ställa en fråga relaterad till den texten. Detta redovisades senare på ett litteraturseminarie. Artikeln var skriven Fortsätt läsa Övermänniskoidealet – utopi eller framtid?