Övermänniskoidealet – utopi eller framtid?

Förklaring: Vi fick till uppgift att i introduktionskursen till pedagogiken skriva om något som vi fann intressant i ett artikelhäfte och presentera detta samt ställa en fråga relaterad till den texten. Detta redovisades senare på ett litteraturseminarie. Artikeln var skriven av Michael Tholander

Det fanns i princip bara en artikel i häftet som jag fastnade för. Som verkligen var intressant. Den om hur man kan jämföra Pippi Långstrump med Nietzsches övermänniska. Det som först fångade mitt intresse var hur den generella uppfattningen av vad begreppet övermänniska står för beskrevs. Att det i mångas ögon fått en negativ klang som egenskap eller synsätt, att vara en övermänniska. För när jag läste det och tänkte efter så insåg jag att det stämde även hos mig. Jag förknippade det med nazismens ideal och hur de såg på den ariska rasen.

Efter att ha läst några stycken så insåg jag ju snabbt att det inte alls handlade om något negativt, utan något som kändes väldigt positivt. Man kan relatera det till att ha en sund livsattityd. Ur ett individuellt perspektiv. Övermänniskan antar utmaningen att acceptera livet som det är, på både gott och ont. Amor fati är formeln för hur en människa ska förhålla sig till livet. Man ska älska sitt öde och inte vilja förändra något utan omfamna det som kommer i ens väg med samma attityd. Att se det positiva i situationen istället för det negativa.

Det förekommer fler tolkningar av vad övermänniskoidealet innebär som är felaktiga. Det handlar inte om att vara effektiv, eller kunna hantera flera sysslor samtidigt. Det handlar om den attityd och det förhållningssätt man har till livet och de händelser man möter på vägen.

Nietzsches syn på t.ex. kristendomen var inte positiv. Det lidande som religionen förespråkar, är enligt honom livsförnekande och gör att människor inte lever livet till fullo. Pippi däremot har förlikat sig med de negativa aspekterna i sitt liv och fröjdas åt det positiva, i sann dionysisk anda. Hon ser möjligheterna istället för hinder. Hon säger ja till livet, där kristendomen säger nej. Det finns väldigt många bra exempel i artikeln som påvisar att Pippi är en av de övermänniskor som Nietzsche talar om. Hennes sorglöshet, handlingskraft, originalitet, kreativitet och frigjordhet är alla egenskaper som en sådan besitter. Hon inser även att kunskap inte är beständig, vilket är typiskt för övermänniskor.

Nietzsche kritiserar även den rådande naiva tilltron till förnuftet som förekommer hos många av de stora filosoferna som Aristoteles och Kant. De menar att passionerna måste vara slav till förnuftet, vilket han inte håller med om. Han har ett helt annat synsätt på hur det förhåller sig. Han menar att vi inte alls är så förnuftiga som vi tror att vi är. Vi blundar helt enkelt för den irrationalitet som råder bland oss.

Nietzsche riktade även kritik mot Moralen som han såg som en vana som ej var genomtänkt. Moral säger han är en konserverande kraft som enbart förhindrar människor att hitta nya vägar att vandra. Vilket medför att människor som lever med en moralistisk grundsyn blir hämmade i sin utveckling, de blir korkade och fega. Deras hopp om att göra sig nya erfarenheter och uppnå lycka och självförverkligande minimeras. Den självstyrande övermänniskan däremot är fri och kan gå emot det sociala arv som finns i samhället. Hon skapar sina egna lagar och är ej bunden till sin medfödda miljö.

Detta innebär dock inte att hon vill få andra att göra som hon gör. Hon är främst sin egen världs skapare. Inte andras. Att vara en fri ande ska inte berättiga individer till att begå hemska gärningar. Man ska och kan inte bevisa sin överhet genom att mörda. De negativa impulser som man kan erfara bör användas i kreativa syften. Något som kan vara till nytta för samhället t.ex.

Nietzsches uppmaning är inte att alla ska bli likadana, utan att bli sin egen person, på så många sätt man bara kan, utan att kopiera någon annan.

Frågeställning:

Nietzsches ideal av vad som är en övermänniska kan ses som ett eftersträvansvärt mål, men är det möjligt att uppnå ett sådant samhälle? Eller är det en utopi?Kan vi förändra vårt samhälle mot att utvecklas till ett sådant samhälle med hjälp av pedagogiska metoder? Uppmuntra barn att lära sig att tänka som en övermänniska.

Aggressionshämningar

Jag är ganska säker på att jag lider av detta. Här kommer en text som beskriver ungefär vad det innebär. Kommenterar texten med vad jag tidigare insett om mig själv när det gäller just detta fenomen. Texten kommer ur boken Att växa som vuxen av Anders Engquist

Jag får själv betala räkningen

Rubin (1994) har intressant, roligt men samtidigt seriöst redogjort för aggressionshämningens psykologi. Enligt Rubin försöker människor, som blivit rädda för sin vrede, att blockera den på olika sätt. En blockering är ”Jag tänker inte bli arg och därför kan jag vara säker på att du inte blir arg.” Det är livsnödvändigt för dessa människor att bli omtyckta av alla. Därför måste de själva vara hyggliga så att andra blir hyggliga tillbaks. Tyvärr lyckas de inte bli omtyckta. Vredesblockeringen gör nämligen all djup vänskap omöjlig eftersom vrede ingår i mänskligt beteende och därmed i kärleken.

Jag känner igen mig så jävla mycket i den här texten. Med viss modifikation självklart. Jag är absolut inget skolboksexemplar av just den här sortens hämning. Visst jag har förtryckt ilska många gånger pga att jag inte kan hantera just de känslorna. Det och oron att göra någon ledsen, såra, gör att jag oftast inte agerar ut den eventuella frustration jag upplever, utan blockerar den. Mycket av detta kommer från min tidiga barndom och min konflikträdsla är djupt rotad i just denna känsla. Får inte bli arg, för då kan de bli arga tillbaka och då vet jag inte hur jag ska kunna hantera situationen. Sen har jag problem med att se min rätt. Vad ger mig rätt att känna så, är det verkligen rätt av mig att bli arg för detta. Problemet leder absolut till att jag inte lyckas nära några djupare relationer. Vilket gör mig till en rätt ensam och isolerad person.

Den andra stora blockeringen är Sköt-dig-själv-syndromet. Den människan engagerar sig inte i andra av rädsla för att tappa kontrollen över sina känslor, vilket gör att han inte kan få några varma relationer. Det är för dessa människor ett livsvilkor att hålla ångestskapande känslor, t.ex vrede, borta.

Kunde inte ha sagt det bättre själv. Det i sin tur leder till att jag verkar egoistisk och ointresserad. Förklarar säkert också varför jag sällan frågar tillbaka på frågan hur jag mår. Frågar jag så måste jag lyssna på svaret och det kan ju innebära att jag reagerar på något sätt som kan frambringa obehag. Det här sker dock för det mesta helt omedvetet, men det stämmer dock ändå.

Det finns flera olika sätt med vars hjälp vreden hålls borta. Att undertrycka den är ett. ”jag blir helt enkelt aldrig arg” fungerar lika dåligt som ”Jag ids inte reagera.” Det går helt enkelt inte att prata bort vrede enligt Rubin (jämför dock rationellt tänkande som motmedel mot alltför handikappande känslostormar).

Jag kan rationalisera bort nästan vilken situation som helst i min hjärna. Har nästan alltid ett försvarstal, förklaring eller bortförklaring till de mest absurda situationer. Det mesta går ju faktiskt att förklara rent logiskt, sen har ju frågan om moral och ens egna värde en roll som jag har svårt att väga in i ekvationen. Det här med att inte orka reagera på orättvisor är också smärtsamt sant. Men det förklarar jag som så många andra på det otroliga nyhetsflödet med negativa nyheter. Man blir avtrubbad tills slut, om man inte redan är det innan.

Vreden kan också flyttas över till andra och mindre farliga personer än dem vreden gäller. Den kan också vändas inåt människan själv som då kan bli deprimerad.

Klockrent i nyllet. En käftsmäll värd namnet kan jag ju uttala mig om detta stycke text. Har ofta märkt att om jag är i en situation med en person som jag anser som ”ofarlig”, med andra ord, inte bryr mig speciellt om dennes känslor eller eventuella mothugg, så kan jag vara rätt aggressiv. Ofta utan anledning. Minsta lilla grej kan blåsas upp och få proportioner som de inte hade fått annars. Som om personen var någon som jag ansåg vara ”läskig”. Samma gäller det här med att vända vrede mot en själv. Gör nästan alltid det. Först blir jag arg på situationen, sen personen som anklagar mig eller är arg på mig och till sist rationaliserar jag det tills att jag blir arg på mig själv, för personen hade ju rätt, så är det. Jag är den dumme och förtjänar vrede.

Andra bloggar om: , , ,

Shoppinghysterin slår till!

Har efter att ha läst diverse bloggar, bl.a. hedgehog in a storm och Linda Skugges, konstaterat att Stella McCartneys nya kollektion för H&M gjort mig uppmärksammad på hur pass galet samhället är. Jag visste redan att vi har fel prioriteringar, att status och yta är det enda som räknas. Men herregud människor! Det är bara kläder. Att basera hela sitt liv på att konsumera kläder som ska få en att se så snygg ut som möjligt? Hobbys? Nej, det är bara kläder. Fast det är ju bara min otroligt ödmjuka åsikt.

Snacka om att Medelsvensson, även jag, har för lite riktiga problem. Åh nej, jag fick inget bla-linne av det och det materialet som jag hade spanat in i 4 månader på H&Ms hemsida, för några gamar snodde det rakt framför ögonen på mig. Stackars dig! Pröva att bo i en hydda i ett jordbävningsdrabbat land och ha 15 minusgrader ute.

Ja, jag vet att jag överreagerar, men det är nog såhär jag känner inför såna här händelser. Att folk ens orkar stå och trängas för att få tag i ett ynka plagg, en tygbit för flera tusen är för mig ofattbart. I min meningen har man inte så stor koll på omvärlden då. För att spä på det hela kan jag nämna att jag köpte en kavaj för 800:- i veckan och jag är nog lika god kålsupare med, fast inte på samma sätt. Dubbelmoral kanske, men ändå inte. Lite paradoxalt kanske, men sån är jag.

Vilken religon tillhör du?

You scored as Satanism. Your beliefs most closely resemble those of Satanism! Before you scream, do a bit of research on it. To be a Satanist, you don’t actually have to believe in Satan. Satanism generally focuses upon the spiritual advancement of the self, rather than upon submission to a deity or a set of moral codes. Do some research if you immediately think of the satanic cult stereotype. Your beliefs may also resemble those of earth-based religions such as paganism.

Satanism

79%

agnosticism

63%

atheism

63%

Paganism

58%

Islam

50%

Buddhism

46%

Judaism

42%

Christianity

33%

Hinduism

13%

Which religion is the right one for you? (new version)
created with QuizFarm.com

(via)

Föga förvånande resultat. Realist som jag är. Lördagar är bra att blogga på btw. Kan ju även länkas till det stundande kyrkovalet som alla politiska bloggar tjatar om. Om inte energin tryter alltför mycket ska jag försöka mig på att engagera mig och gå och rösta. Fast jag vet inte på vad eller varför. Verkar ju bara handla om kvinnliga präster, homosexuellas rätt till jämbördig vigsel och flyktingbarn. Fast det är ju inte bara så bara. Men av de alternativ jag sett finns ingen som är med på alla tre. Mest en massa njae. Vad är det för jävla tveksamheter, antingen eller liksom, hur svårt kan det vara? Förstår inte hur något av de tre skulle kunna utgöra något som helst problem. De får ett rungande JA på alla tre, iallafall av mig. Stela fega svenska land. I am disgusted.

Nycklarna till mitt hjärta.

The Keys to Your Heart

You are attracted to those who are unbridled, untrammeled, and free.
In love, you feel the most alive when things are straight-forward, and you’re told that you’re loved.
You’d like to your lover to think you are stylish and alluring.
You would be forced to break up with someone who was insecure and in constant need of reassurance.
Your ideal relationship is lasting. You want a relationship that looks to the future… one you can grow with.
Your risk of cheating is zero. You care about society and morality. You would never break a commitment.
You think of marriage something you’ve always wanted… though you haven’t really thought about it.
In this moment, you think of love as something you thirst for. You’ll do anything for love, but you won’t fall for it easily.

What Are The Keys To Your Heart?

Fan, det stämde, och allt det genom att svara på en massa frågor om djur? Häftigt.

Paradox

Jag är en paradox. Jag vill en sak och jag vill inte. Insåg inatt att många ggr så kan jag vara det motsatta till det jag vill vara. Och tvärtom. Ska dra upp lite exempel. Men nu ska jag först fixa mat.

Men nu när jag ätit inser jag att jag inte alls vet vad jag ska skriva. Härligt.
Ja, det finns så många saker att se och göra, men jag sitter här hemma och blundar.

”The world is turning blue, and there’s nothing I can do.” – David Bowie

Listan!

Motsägelsefull – Säger och gör saker som inte alltid stämmer i slutändan.
Paradoxal – Kan vara feg som satan och precis lika modig.
Glad – Oftast när jag är i gott sällskap. Och när jag hör musik.
Ledsen – När jag är ensam och uttråkad
Moralkaka – Vissa saker gör man bara inte.
Dansant – It’s my life.
Lat – Slappar helst
Falsk – Mot mig själv.
Förvirrad – Vet ibland inte särskilt mycket.
Naiv – Tror det bästa om alla, tills jag märker annat.
Tolerant – Som fan. Accepterar i princip alla.
Fundersam – Så fort jag är uttråkad sätter det igång.
Underbar – Cause my baby says so 🙂
Sötast – Jag är alltid sötast
Effektiv – När jag väl kommer igång så.
Velig – Vid osäkerhet.
Positiv – När humöret är gott.
Negativ – Vid minsta lilla motgång.
Lycklig – När jag får som jag vill.
Gillar – Massor med saker.
Diggar – Människor som är speciella av sig.
Avundas – Folk som är sådär sjukt målmedvetna.
Trevlig – När andan ligger på.
Kan vara – Blyg, feg, rolig, otrevlig, osocial, tråkig, aspackad.
Har – Bekräftelsebehov, tatuering, piercing i tungan, taskig ekonomi, snälla vänner.

Om du känner för att addera nåt, säg till i gästboken eller så. 🙂