Yttre krafter påverkar inte vår kärnkraft

Vad är det som gör att människor just när det sker en olycka med ett kärnkraftverk kommer på att oj, det finns risker med kärnkraft? Visst jag kan förstå att det inte är lika uppenbart som när något faktiskt händer. Men samtidigt så är väl folk inte så dumma? Jag tycker inte att det som hänt i Japan är en förevändning att ändra uppfattning om kärnkraftens vara eller icke vara i Sverige. Det är inte ens i närheten samma yttre riskfaktorer. Så vad tänker folk med?

Det är inte speciellt logiskt att sammankoppla det som händer i Japan med oss här. Det sker inga jordbävningar och tsunamis här. Att ett eventuellt terrordåd skulle ske är inte heller speciellt troligt. Tycker fortfarande att en uppgradering av de kärnkraftsverk behövs, för att göra de mer säkra och effektiva.

Intressant