A brighter future?

En sociolog har framtiden för sig. ”Sociologi handlar om individen och samhället och relationen däremellan” ”Sociologi är studiet av sociala relationer och processer, människors möten i vardagen, livshistoria och identitet. Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv Fortsätt läsa A brighter future?

Mitt liv i stora drag

Född 28 september 1979 1986-1995 Grundskola (Brolundaskolan, Hovsjöskolan, Högbergaskolan) 1995-1998 Gymnasiet Samhällsvetenskapliga programmet, samhällsvetenskaplig inriktning. (Täljegymnasiet) 1998-1999 11 månaders militärtjänstgöring som bevakningsman. (KA3 samt Berga Örlogsskolor) 1999-2000 Stensunds folkhögskola. Allmän linje psykologi. 2000-2002 Nackademin. Webbteknik. 2002-2006 AstraZeneca, jobbat med lokalvård Fortsätt läsa Mitt liv i stora drag