Bättre flyt idag

Har kommit upp och är igång med skrivandet, har kommit längre på mindre än en timme än på hela dagen igår, vilket i och för sig inte säger så jättemycket. Jag var inte så pepp igår alls. Idag är jag lite mer på, men ändå inte helt inne i något jättestim.

Har tagit en fikapaus med oboy och äpplen, sen blir det till att fortsätta med skrivandet. Fram till lunch då jag ska ta en rast till. Jisses vad intressant.

Mercy mercy..

Gu va skönt!

Har redan varit här cirka 1,5 timme och det har inte hänt särskilt mycket om vi säger så. Två danskar som skulle fylla i alla papper. Väldigt stimulerande. Sen att man inte heller får ha öppet hjälper ju inte. Får ju ingen luft. It’s kind of boring here. Men det är ju mindre än två timmar kvar ändå. Tror jag ska ta mig en liten stund i solen på vägen hem, cyklar ju ändå förbi Lögarängen på vägen. Gud vad skönt att sluta tidigt.

Ständig stimuli

Allt har verkligen gått enligt planerna idag. Det har varit smidigt och fullt upp. Föreläsning, lunch, Seminarium, hem och hängt med några grannar, sen iväg på info om läxhjälpen. Sen hem igen och äta och ta det lugnt. Många diskussioner , tankar, socialt utbyte och prat. Är inte van att prata såhär mycket. Ständig stimuli är lite ovanligt för mig. I alla fall i en social kontext. Kanske därför jag är så trött just nu. Förutom att jag sov 6 timmar inatt då. Bäst att jag går och lägger mig innan hungern hinner få ett rejält övertag i mitt sinne och i min kropp.

Höll på att bli av med gamla Bettan (dammsugare från 80-talet) idag, men när jag nämnde att jag haft katt så sket det sig. Den potentiella köparen har en allergi som inte tillåter något som varit i kontakt med håriga små kräk 😉 Typiskt, jag hade behövt de slantarna. Kanske ska ta och lägga ut min rakapparat på tradera eller liknande. Kan inte använda den, hyvel is the shit!

Sovdags!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Nedladdningslicens lösning för framtiden?

Stim vill göra musiknedladdning gratis
Inför licens för nedladdning

Detta är ju en klar vändning i debatten, visst har möjligheten att göra det till en avgiftbelagd internettjänst genom bredbandsleverantörerna. Jag kan absolut tänka mig att betala kanske 20-30 kronor mer i månaden. För att slippa tjatet liksom. Vet dock inte hur pass effektivt det blir, eller vad prishöjningen blir, men det får väl framtiden utvisa. Även om hur filmindustrin och tv-bolagen ställer sig kan ju vara intressant. Nu gäller ju det här bara i Sverige och den svenska musiken, men det kanske är en kommande trend på en global marknad.

Även internationella rättigheter skulle gå att licensiera, menar Stims vd.

Som han säger, så kan det ju göra framtida licenser i utlandets musikindustrier aktuella. Men han menar nog att de svenska musikbolagen kan utfärda licenser i andra länder. Men förhoppningsvis så kan det också betyda att de inför ett liknande system i andra länder. på något klurigt sätt. Framtiden är intressant, jag tror att det på något sätt måste lösas, för det kan inte pågå som det gjort nu. Teknikens under brukar bli det som bestämmer.

Även Mr Runesson på bloggen Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter håller med om detta och tycker att musikbranschen bland andra bör utnyttja tekniken till sin fördel. Som de gjort tidigare gånger då ny teknik har revolutionerat hur musiken sprids.

Kritisk till detta förslag är Claes Krantz som menar att det är detsamma som en fildelningsskatt. Men jag vet inte om han överdriver. Klart, det kan ses som en skatt. Men frågan är ju om det är omoraliskt eller inte att inte betala för det man tar. Och om man faktiskt stjäl något.

Intressant att bara nämna är de moraliska problem som uppstår när det kommer till dessa frågor. Det är väldigt lätt att blunda för det moraliska när det handlar om teknik eftersom dess effektivitet oftast slår ut moralen.

Enligt Kenth Muldin så är det ett frivilligt avtal, så ingen behöver skaffa sig en licens. Man skaffar det abonnemang som man känner är relevant, ett speciellt fildelarabonnemang borde bli aktuellt för de som vill fildela musik lagligt. Så då kan man välja om man vill agera moraliskt efter en lag, eller agera moraliskt mot sina egna värderingar. Oavsett så tycker jag att valfrihet är bra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant?

Bloggen – ett sätt att konstruera sin verklighet.

Förklaring: En uppgift där vi skulle göra en presentation och frågeställning utifrån ett valfritt intressant avsnitt ur boken Kulturens väv av Jerome Bruner.

När det kommer till att uttrycka sig har vi människor i våra olika kulturer funnit en rad sätt att gå tillväga. Från historieberättandet som det begav sig för åtskilliga sekel sen, då det inte fanns några andra sätt att återberätta på. Fram till boktryckarkonsten och böcker och nu senast hur vi återskapar vår verklighet på Internet. Med de olika teknologiska avancemangen så har verktygen för att kunna återberätta vår verklighet och mening utökats dramatiskt.

Det sättet att berätta på som jag tänkte relatera till, som jag tror kan ha en del av den narrativa konstruktionen i sig är fenomenet bloggar. Det är ett väldigt vanligt sätt att uttrycka sin vardag, sina subjektiva åsikter och erfarenheter på. Men även politiska, kulturella och övriga ämnen kan tas upp. Ur olika synvinklar och perspektiv. Det som är intressant, men som kanske inte reflekteras över av dem som skriver bloggar är hur de genom att skriva om sin tillvaro konstruerar och kan finna sin identitet. För det är ju genom att använda sig av det narrativa som man hittar sin plats i kulturen.

Låt oss ta de som skriver om hur de uppfattar möten med sina medmänniskor, i sina relationer och övrig omgivning. Det som skrivs om detta är ju antaganden kring det som hänt. En tolkning. Genom att skriva ner händelsen analyserar vi och går igenom det hända. Det är ofta förutfattade meningar och idéer som tycks vara grunden till ett vidare resonemang som leder till något nytt. Man går från det som det verkade vara till det som det egentligen handlar om. Genom att det återberättas. Man blir mer medveten om sina åsikter och kan genom interaktion med andra, som till exempel skriver kommentarer på bloggen föra en öppen dialog och få infallsvinklar och perspektiv om det aktuella ämnet eller händelsen. Det blir som en slags förhandling med ens verklighetsuppfattning.

Frågan man kan ställa sig är om man vinner på detta förhandlande. Passar dessa redogörelser, tolkningar bara för tillfället eller finns det generella drag i dessa berättelsers konstruktion? Blir ens uppfattning om verkligheten mer sann än om man inte hade diskuterat och stött och blött ämnet i fråga med andra och med sig själv? Har vi i vårt samröre med vår omgivning plockat fram den intelligens som finns distribuerad inte bara i våra huvuden utan även hos våra vänner och tillfälliga besökare på bloggen, som varit med och bidragit till den nya bilden av vår verklighet.

Det sägs ju att det är nätverket av våra vänner, kollegor, bloggbesökare som bidrar till att våra chanser att skapa en mer sann bild av världen samt stimulerar oss till att finna fler perspektiv och nyanser i verkligheten. Vi får ett större fält att arbeta med och mer kunskap.

Frågeställning:

Kan det vara så att den folkbildning som finns i vårt samhälle håller på att flyttas från studiecirklar och ABF-kurser till Internet och bloggarna och vad kan det ha/få för konsekvenser?

Pragmatikens metod.

Förklaring: Vi skulle sammanställa vårt idealsamhälle utifrån den filosofi som John Dewey lagt grunden för och tituleras Pragmatiken och sen fick vi opponera på någon annan pedagogisk filosofi. Min uppgift i detta grupparbete var att presentera vår syn på metod. Boken som användes i denna del av kursen heter Pedagogisk filosofi skriven av Christer Stensmo.

När vi ser till vad vi vill använda för metod när det kommer till lärandet i vårt samhälle så ska det ske genom aktivt arbete. Eleven ska lära sig genom att göra, eller som uttrycket som Dewey myntade säger: Learning by doing. Läraren ska vara en handledare som ser till att uppmärksamma elevernas intressen och stimulera dem till att lösa olika problem.

Det som ska motivera eleven till att vilja lära sig är följande:

• Ett socialt behov av gemenskap.
• En nyfikenhet att utforska.
• En lust att skapa – tillverka.
• Ett estetiskt intresse.

På ett korrigerande sätt ska läraren hjälpa eleverna att finna genomförbara problem som inte är riskfyllda. Sen ska eleverna på ett laborativt och undersökande sätt lösa dessa problem. De ska ha ett sammanhang som eleven kan relatera till. Detta för att eleven ska få en djupare förståelse för lösningen. För att det ska bli begripligt. Annars kommer deras kunskap om den bara bli ett tillfälligt insamlande av information. Viktigt vid problemlösning är att det reflektiva tänkandet används.

Det viktiga med verksamheten som utförs av eleverna är att den ska utgå från det konkreta till det abstrakta. De ska veta vart de befinner sig när de startar sökandet efter kunskap eller en lösning på ett problem. Medan målet är mer abstrakt. Begrepp som är välkända är konkreta begrepp, medan begrepp som är nya är abstrakta.

När man använder tänkandet som ett medel för att nå ett specifikt mål, är det ett konkret sätt att tillämpa metoden. Medan ett tänkande som är medel för mer tänkande är abstrakt. När en elev laborerar med olika idéer och kommer fram till en lösning, så blir tänkandet belönat. Eleven stimuleras till att fortsätta tänka.

En problemlösning som går från något verkligt mot något som är mer ogripbart för eleven kan innehålla steg som börjar med praktiska hanteringar av olika föremål. På så sätt kan eleven finna olika problem som behöver lösas. Dessa problem är det faktiska målet. Intresset inför detta problem förvandlas till en intellektuell uppgift där eleven studerar dess egenskaper, strukturer, orsaker och effekter. Slutmålet, alltså själva tankeverksamheten som uppstod under laboreringen med problemet, utvecklar tankeförmågan och vanan att använda tänkandet, vilket är det abstrakta målet.

Eleverna bör jobba med dessa undersökande uppgifter i grupp, då de kan kontrollera och korrigera varandras problemlösande tänkande. Samtidigt som de lär sig samarbeta, Arbetet med problemlösning blir alltså ett sätt att fostra dem i demokratisk anda.