Datalagring och framtiden

Att spara uppgifter från Internet är något sm är ganska kontroversiellt i dagens samhälle. Den politiska eliten tycker att det är ett nödvändigt steg för att kunna skydda medborgarna från kriminella och utomstående hot. Det är i alla fall vad de säger.

Enligt artikeln i DN som kom idag om det kommande förslaget från justitieminister Beatrice Ask så ska operatörerna lagra uppgifterna i sex månader för att det ska kunna gå att spåra samtal, sms och mail i syfte att använda dessa uppgifter som bevis i brottsundersökningar.

Så syftet är ju som vanligt gott. Rent konkret är det en remiss som ska ska granskas av både lagrådet och sedan ska det vidare till riksdagen för beslut. Som det verkar så stödjer socialdemokraterna detta och då känns det som att det finns en stor chans att det kommer gå igenom, oavsett hur mycket protester som kan komma.

Det som är förslagets mindre negativa del och som ska skydda det från att vara för kontroversiellt är att själva innehållet i samtalen, mailen och sms:en inte får användas och sparas, utan bara metadatan. Alltså hur länge samtalen pågått, vem som skickat och hur. Jag själv är lite kluven när det kommer till detta. Visst det låter ju bra, men om man börjat använda data om datan, varför inte lagstifta i framtiden om att använda det som sägs, eller i hemlighet göra det?

Det Ask särskilt framhöll som ett hänsynstagande till integriteten var att regeringen föreslår en lagringstid på sex månader. Det är den miniminivå som anges i EU:s datalagringsdirektiv. Maximinivån är två år och en tidigare svensk utredning hade föreslagit ett år.

Självklart så är det integriteten som är i fara och regeringen vet om att det är den de trollar med. Så de är väldigt noga med att trycka på just detta med tidsbegränsningen. Vet inte om det hjälper dock. Som sagt, har man väl börjat tumma på den så..

En kontroversiell fråga har varit vem som ska stå för de höga kostnaderna för datalagringen. Regeringen anser att operatörerna själva ska ta den notan. Däremot ska staten enligt regeringen betala för de kostnader som uppstår när polisen begär ut uppgifter.

Tror inte att operatörerna tycker att detta är en bra idé. De har ju redan varit lite obstinata när det kommer till att lämna ut utgifter om människors användande av deras tjänster. Så vi får väl se hur de reagerar.

En till sak som är intressant är att Sverige redan förhalat sig i denna fråga och blivit dragna inför EU-domstolen för det. Bland annat detta:

Nyligen läckte dock en promemoria ut från justitiedepartementet vilket gav en insyn i vad som är att vänta. Bland annat kommer polisen att kunna begära ut ip-adresser även för brott som endast bestraffas med böter. Det kan gälla brott som begås via nätet, exempelvis groomning, förtal och upphovsrättsbrott.

Intressant som fan..

Däremot får inte upphovsrättsinnehavare begära ut dessa uppgifter med hänvisning till Ipredlagen. Det ska bara vara brottsbekämpande myndigheter som får använda dessa. Syftet är som sagt gott med detta, men riskerna är många. Framtiden får utvisa vad som sker.

En intressant händelse är det som skedde i Hudiksvalls tingsrätt, med fallet där länkar blev olagliga. Detta är ju en ganska galen dom som liksom visar på hur illa det kan gå. Att göra själva Internet olagligt är ju inte så långt ifrån. Det är såna här domar som jag hoppas inte ska komma av detta förslag. Det är ju som någon skriver i kommentarerna här inte långt ifrån att det mesta blir olagligt, till exempel att referera till andras texter i sin forskning.

Intressant?