Driv ut denna sjuka syn på kvinnors kroppar.

Jag har fått nog nu. Dessa ständiga rapporter om våldtäkter. Överfall, i grupp, you name it. Vad det är för snedvriden människosyn och framför allt kvinnosyn som ligger bakom kan jag bara spekulera i. Finns en mängd olika tankar och teorier bakom det hela. Oavsett vad man finner för bakomliggande faktorer så är det aldrig någonsin okej.

Jag vill göra något, det har jag nämnt tidigare. Starta en demonstration, uppmärksamma det som sker. Få folk att visa att de inte accepterar sådant beteende. Det är något som inte stämmer i ett samhälle som har så många våldtäkter som vårt svenska samhälle har.

Sen måste förstås det sjuka drivas ut. Genom bättre värderingar och syn på människors värde. Genom tryggare hem och förebilder. Genom att unga män får lov att vara kännande individer som inte blir till dessa monster som tror att de måste ta någon med våld för att få känna något. Vara något.

Det är många saker som behöver åtgärdas. Jag vill börja med att uppmärksamma problemet. Hur gör man det på bästa sätt?

Intressant?