the real me

”Crawling in my skin”
– Enbart symboliskt.

”These wounds / they will not heal”
– Stämmer, vissa saker får man inte ur sig.

”Fear is how I fall”
– Min rädsla fäller mig i min strävan.

”Confusing what is real”
– Ibland har jag svårt att veta vad som är på riktigt, äkta.

all over you, all over me…