A brighter future?

En sociolog har framtiden för sig. ”Sociologi handlar om individen och samhället och relationen däremellan” ”Sociologi är studiet av sociala relationer och processer, människors möten i vardagen, livshistoria och identitet. Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv Fortsätt läsa A brighter future?

Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg

[21:05] Praktisk filosofi Filosofiämnena omfattar praktisk filosofi, teoretisk filosofi och logik. Den moderna filosofin rymmer många olika specialiteter, men den förvaltar också en tanketradition som går tillbaka till antiken. De äldsta grekiska filosofernas frågor kring hur världen ser ut och Fortsätt läsa Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg