A brighter future?

En sociolog har framtiden för sig. ”Sociologi handlar om individen och samhället och relationen däremellan” ”Sociologi är studiet av sociala relationer och processer, människors möten i vardagen, livshistoria och identitet. Sociologer intresserar sig för frågor om makt- och könsrelationer, arbetsliv Fortsätt läsa A brighter future?

Jag känner mig upplyst.

Hur min bild av och förståelse för beteendevetenskap har förändrats. Utgångspunkten innan kursen startade var vad de tre beteendevetenskapliga ämnena psykologi, pedagogik och sociologi var för mig. Svaret blev ungefär att det är olika medel för att få förstå hur Fortsätt läsa Jag känner mig upplyst.