Tips till dagens föräldrar

Om du har barn så ska jag berätta vad det bästa du kan ge de är. Ge de förmågan att alltid tro på sig själva, att alltid ha sin självkänsla intakt, i motgångar och medgångar. Då blir de sunda individer. Fortsätt läsa Tips till dagens föräldrar